РУС

Компания туралы / Сақтандыру ережелері

Автосақтандыру
КАСКО
Автокөлік және өзге де көлік құралдарын ерікті сақтандыру ережелері КАСКО KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
КАСКО EXPRESS
Автокөлік және өзге де көлік құралдарын ерікті сақтандыру ережелері КАСКО Экспресс KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
КҚИ АҚЖ ЕС
Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
КҚИ АҚЖ МС
ТЖА АҚЖМС
Саяхат
Саяхатшыларды сақтандыру
Шетелге шығатын адамдарды ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Денсаулық
Global Protector
Global Protector сақтандыру ережелері КАЗ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Жазатайым оқиғалардан сақтандыру
Жазатайым оқиғалардан ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Жеке тұлғаларға арналған медициналық сақтандыру
Сырқаттану жағдайында ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Медицинское страхование для трудовых мигрантов и неризедентов
Мүлік
+ Пәтер иелерінің жауапкершілігі
Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Мүлікті дәстүрлі сақтандыру
Мүлікті ерікті сақтандыру KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Мүлікті экспресс-сақтандыру
Мүлікті ерікті сақтандыру KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Мүлікті экспресс-сақтандыру (new)
Мүлікті ерікті сақтандыру KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Салалар бойынша міндетті сақтандыру
Аудиторлық ұйымдардың АҚЖ МС
Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Жеке нотариустардың АҚЖ МС
Экологиялық сақтандыру
Қауіпті объект иелерінің АҚЖ МС
Ерікті сақтандыру түрлері
Басқа қаржылық шығындардан сақтандыру
Басқа қаржылық шығындардан ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Ерікті титулдық сақтандыру
Титулды ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Жүктерді сақтандыру
Жүктерді ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Кеме көлігін сақтандыру
Су көлігін ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Медициналық сақтандыру
Сырқаттану жағдайында ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Мұнай операциялары
Мұнай операцияларын ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Несиелерді сақтандыру
Заңды тұлғалардың несиелерін ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
ТМҚ сақтандыру
Мүлікті ерікті сақтандыру KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Темір жол көлігін сақтандыру
Темір жол көлігін ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру
Қаржы ұйымдарының шығындарын ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Құрылыс-монтаж жұмыстарын сақтандыру
Құрылыс-монтаж жұмыстарын ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Әуе көлігін сақтандыру
Әуе көлігін ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Өндірістік немесе коммерциялық қызметтегі үзіліс нәтижесінде келтірілген залалдарды сақтандыру
Өндірістік немесе коммерциялық қызметтегі үзіліс нәтижесінде келтірілген залалдарды ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Жауапкершілікті сақтандыру
Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру
Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Жұмыс берушінің қызметкерлер алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
Жұмыс берушінің қызметкерлер алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру ережелер KAZ ҚАЗ Скачать файл
Кәсіби жауапкершілікті сақтандыру
Кәсіби жауапкершілікті ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Су көлігінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру
Су көлігінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Әуе көлігінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру
Әуе көлігінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру ережелері KAZ 2023-08-24 ҚАЗ Скачать файл
Автосақтандыру
КАСКО
Правила добровольного страхования автомобильных и прочих транспортных средств 2023-06-05 РУС Скачать файл
КАСКО EXPRESS
Правила добровольного страхования автомобильных и прочих транспортных средств 2023-06-05 РУС Скачать файл
КҚИ АҚЖ ЕС
Правила добровольного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильных и прочих транспортных средств 2023-06-05 РУС Скачать файл
КҚИ АҚЖ МС
Правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств RUS 2019-10-18 РУС Скачать файл
ТЖА АҚЖМС
Правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами RUS 2018-12-24 РУС Скачать файл
Саяхат
Саяхатшыларды сақтандыру
Правила добровольного страхования Выезжающих за рубеж RUS 2023-06-05 РУС Скачать файл
Денсаулық
Global Protector
Правила добровольного страхования Global Protector RUS 2023-06-05 РУС Скачать файл
Жазатайым оқиғалардан сақтандыру
Правила добровольного страхования страхования от несчастных случаев RUS 2023-06-05 РУС Скачать файл
Жеке тұлғаларға арналған медициналық сақтандыру
Правила добровольного страхования на случай болезни для частных лиц RUS 2023-06-05 РУС Скачать файл
Мүлік
+ Пәтер иелерінің жауапкершілігі
Правила добровольного страхования гражданско-правовой ответственности собственников квартир RUS 2023-06-05 РУС Скачать файл
Мүлікті дәстүрлі сақтандыру
Правила добровольного страхования имущества 2023-06-05 РУС Скачать файл
Мүлікті экспресс-сақтандыру
Правила добровольного страхования имущества 2023-06-05 РУС Скачать файл
Мүлікті экспресс-сақтандыру (new)
Правила добровольного страхования имущества 2023-06-05 РУС Скачать файл
Салалар бойынша міндетті сақтандыру
Аудиторлық ұйымдардың АҚЖ МС
Правила ОС ГПО Аудиторских организаций RUS 2018-12-24 РУС Скачать файл
Жеке нотариустардың АҚЖ МС
Правила ОС ГПО Частных нотариусов RUS 2018-12-24 РУС Скачать файл
Экологиялық сақтандыру
Правила обязательного экологического страхования RUS 2021-06-10 РУС Скачать файл
Қауіпті объект иелерінің АҚЖ МС
Правила ОС ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам RUS 2021-07-08 РУС Скачать файл
Ерікті сақтандыру түрлері
Басқа қаржылық шығындардан сақтандыру
Правила добровольного страхования от прочих финансовых убытков 2023-06-05 РУС Скачать файл
Ерікті титулдық сақтандыру
Правила добровольного титульного страхования 2023-06-05 РУС Скачать файл
Жүктерді сақтандыру
Правила добровольного страхования грузов 2023-06-05 РУС Скачать файл
Кеме көлігін сақтандыру
Правила добровольного страхования водного транспорта 2023-06-05 РУС Скачать файл
Медициналық сақтандыру
Правила добровольного страхования на случай болезни RUS 2023-06-05 РУС Скачать файл
Мұнай операциялары
Правила добровольного страхования нефтяных операций и рисков при разведке и разработке месторождений 2023-06-05 РУС Скачать файл
Несиелерді сақтандыру
Правила добровольного страхования займов 2023-06-05 РУС Скачать файл
ТМҚ сақтандыру
Правила добровольного страхования ТМЦ 2023-06-05 РУС Скачать файл
Темір жол көлігін сақтандыру
Правила добровольного страхования железнодорожного транспорта 2023-06-05 РУС Скачать файл
Құрылыс-монтаж жұмыстарын сақтандыру
Правила добровольного страхования строительно-монтажных работ 2023-06-05 РУС Скачать файл
Әуе көлігін сақтандыру
Правила добровольного страхования воздушного транспорта 2023-06-05 РУС Скачать файл
Өндірістік немесе коммерциялық қызметтегі үзіліс нәтижесінде келтірілген залалдарды сақтандыру
Правила добровольного страхования убытков наступивших в результате перерыва в производственной или коммерческой деятельности 2023-06-05 РУС Скачать файл
Жауапкершілікті сақтандыру
Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру
Правила добровольного страхования гражданско-правовой ответственности RUS 2023-06-05 РУС Скачать файл
Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
Правила добровольного страхования профессиональной ответственности аудиторских организаций RUS 2023-06-05 РУС Скачать файл
Жұмыс берушінің қызметкерлер алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
Правила добровольного страхования гражданско-правовой ответственности работодателя перед работниками RUS 2023-06-05 РУС Скачать файл
Кәсіби жауапкершілікті сақтандыру
Правила добровольного страхования профессиональной ответственности RUS 2023-06-05 РУС Скачать файл
Су көлігінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру
Правила добровольного страхования гражданско-правовой ответственности водного транспорта 2023-06-05 РУС Скачать файл
Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігі
Правила добровольного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами RUS 2023-06-05 РУС Скачать файл
Әуе көлігінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру
Правила добровольного страхования гражданско-правовой ответственности воздушного транспорта 2023-06-05 РУС Скачать файл