РУС

Компания туралы / Жылдық есеп

Тоқсандық есептер

2024
Бухгалтерский баланс на 01.07.2024 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.07.2024 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.04.2024 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.04.2024 PDF
2023
Отчет о прибылях и убытках на 01.01.2024 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.01.2024 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.10.2023 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.07.2023 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.10.2023 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.07.2023 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.04.2023 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.04.2023 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.04.2023 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.04.2023 PDF
Аудиторский отчет 2023 PDF
2022
Отчет о прибылях и убытках на 01.10.2022 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.01.2023 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.10.2022 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.10.2022 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.07.2022 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.07.2022 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.04.2022 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.04.2022 PDF
Аудиторский отчет 2022 PDF
Қаржы есептемесі мен тәуелсіз аудиторлар есебі 2022 PDF
2021
Аудиторский отчет 2021 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.01.2022 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.01.2022 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.10.2021 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.10.2021 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.07.2021 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.07.2021 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.04.2021 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.04.2021 PDF
Қаржы есептемесі мен тәуелсіз аудиторлар есебі 2021 PDF
2020
Аудиторский отчет фо 2020 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.01.2021 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.01.2021 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.10.2020 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.10.2020 PDF
Бухгалтерский баланс на 01.07.2020 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.07.2020 PDF
Бухгалтерский баланс 01.04.2020 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.04.2020 PDF
Қаржы есептемесі мен тәуелсіз аудиторлар есебі 2020 PDF
2019
Қаржы есептемесі мен тәуелсіз аудиторлар есебі 2019 PDF
Финансовая отчетность и отчет независимых аудиторов 2019 PDF
Бухгалтерский баланс 01.01.2020 PDF
Отчет о прибылях и убытках на 01.01.2020 PDF
Бухгалтерский баланс 01.10.2019 PDF
Отчет о прибылях и убытках 01.10.2019 PDF
Отчет о прибылях и убытках 01.04.2019 PDF
Бухгалтерский баланс 01.04.2019 PDF
Бухгалтерский баланс 01.04.2019 PDF
Отчет о прибылях и убытках 01.04.2019 PDF
2018
Годовой отчет за 2018 год PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.01.2018 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.01.2019 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.04.2018 PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.04.2018 PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.07.2018 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.07.2018 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.10.2018 PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.10.2018 PDF
2017
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.04.2017 PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.04.2017 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.07.2017 PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.07.2017 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.10.2017 PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.10.2017 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.01.2018 PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.01.2018 PDF
Финансовая отчетность и отчет независимых аудиторов 2017 PDF
2016
Финансовая отчетность и отчет независимых аудиторов 2016 PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.01.2017 PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.07.2016 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.07.2016 PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.04.2016 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.04.2016 PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.10.2016 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.10.2016 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.01.2017 PDF
2015
Бухгалтерлік теңгерім 01.01.2016 PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.10.2015 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.10.2015 PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.07.2015 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.07.2015 PDF
Бухгалтерлік теңгерім 01.04.2015 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.04.2015 PDF
Финансовая отчетность и отчет независимых аудиторов 2015 PDF
Табыстар мен шығындар туралы есеп 01.01.2016 PDF
2014
Ф1 и Ф2 01.01.2015 PDF
Ф1 и Ф2 01.10.2014 PDF
Ф1 и Ф2 01.07.2014 PDF
Ф1 и Ф2 01.04.2014 PDF
2013
Ф1 и Ф2 01.01.2014 PDF
Ф1 и Ф2 01.10.2013 PDF
Ф1 и Ф2 01.07.2013 PDF
Ф1 и Ф2 01.04.2013 PDF
2012
Ф1 и Ф2 01.01.2013 PDF
Ф1 и Ф2 01.10.2012 PDF