РУС

Компания туралы / Корпоративтік ақпарат

Қараша 2015

05.11.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі М.К.Альжановпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 06.11.2015ж. сағ.10:15

10.11.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі О.С.Токтаровпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 11.11.2015ж. 17:30

11.11.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі «Республикалық ғарыш байланысы орталығы» АҚ-мен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 13.11.2015ж. сағ.17:30

24.11.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Т.Х.Байгамытовамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 24.11.2015ж. сағ.15:00

26.11.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Т.Х.Байгамытовамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 27.11.2015ж. сағ.10:00

27.11.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Ж.К.Альжановпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 27.11.2015ж. сағ.13:00

27.11.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Ш.Т.Альжановамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Т. Басып шығарылған күні: 27.11.2015ж. сағ.13:02
 

Қазан 2015

01.10.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Интерстройсервис и К» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 02.10.2015ж. 12 сағ.20 минут

13.10.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Mango Mobile» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
Басып шығарылған күні: 02.10.2015ж. 12 сағ.20 минут

13.10.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Панальпина Уорлд Транспорт» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 13.10.2015ж. 10 сағ.00 минут

20.10.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Абди Компани» АҚ -мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
Басып шығарылған күні: 21.10.2015ж. 17 сағ.50 минут

21.10.2015 г.
Совет Директоров АО «НСК» принял решение о заключении крупной сделки с ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн"/ Tasbulat Oil Corporation LLP Публикация 22.10.2015 в 10 час.30 минут

21.10.2015 ж.
"НСК" АҚ Директорлар кеңесі «Ком-Мунай” / Kom — Munai LLP" ЖШС-мен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні 22.10.2015ж.  10 сағ. 30 минут

23.10.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі А.Б.Аукеновпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 26.10.2015ж. 16:00

27.10.2015 ж.
"НСК" АҚ Директорлар кеңесі  "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ" ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ" АҚ «ТАСЫМАЛДАУ ПРОЦЕСІ ДИРЕКЦИЯСЫ» филиалымен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні 28.10.2015ж. 17 сағ.00 минут

29.10.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі А.С.Байгабуловамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 29.10.2015ж. 15:00

29.10.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Богатырь-Комир" ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 30.10.2015ж. 14 сағ.00 минут

29.10.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі А.Байгамытовпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 30.10.2015ж. сағ.12:00

29.10.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Богатырь-Комир" ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 30.10.2015 ж. сағ.14:00

30.10.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Ж.К.Альжановпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 30.10.2015ж. сағ.12:00

30.10.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі "Холдинг КазЭкспортАстык" АҚ-мен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 30.10.15ж. сағ.14:00

30.10.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Самрұқ-Қазына" корпоративтік университеті" жеке мекемесімен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 30.10.15ж. сағ.14:15

30.10.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі "Холдинг КазЭкспортАстык" АҚ-мен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 30.10.2015ж. сағ.15:00

30.10.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Самрұқ-Қазына" корпоративтік университеті" жеке мекемесімен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 30.10.2015ж. сағ.17:30
 

Қыркүйек 2015

07.09.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Turner & Townsend Energy Limited» компаниясының филиалымен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 09.09.2015ж. 10:15

11.09.2015 ж.
"НСК" АҚ Директорлар Кеңесі "Grandes" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 15.09.2015 ж. 16:10

22.09.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «АОН Казахстан сақтандыру брокері» ЖШС-мен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 28.09.2015ж. 10:10

23.09.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «СП СКЗ Казатомпром» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 28.09.2015 ж.10:50

28.09.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі «СЕМБОЛ УЛУСЛАРАРАСЫ ЯТЫРЫМ ТАРЫМ ПЕЙЗАЖ ИНШААТ ТУРИЗМ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» АҚ Астана қ.филиалымен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 30.09.2015ж. 16:30

28.09.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Богатырь-Комир" ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
Басып шығарылған күні: 02.10.2015ж. 12 сағ.20 минут

29.09.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Тулешов Сергей Сатымбековичпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 29.09.2015ж. 11:50

Тамыз 2015

18.08.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Урал Ойл Газ» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 18.08.2015ж. 10:15

19.08.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «ABALAKE LIMITED» Жауапкершілігі шектеулі компаниясының филиалымен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 19.08.2015ж. 10:15

19.08.2015 ж.
"НСК" АҚ Директорлар кеңесі Кепіл беруші ретінде «Мұнай сақтандыру компаниясы» және Кепіл ұстаушы ретінде Қытай Даму Банкі Корпорациясы арасындағы 2015 жылғы 23 ақпандағы дебиторлық берешекті кепілге қою туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы 2015 жылғы 19 тамызда №1 Келісім жасау туралы шешім қабылдады, бұл Келісім бойынша 2014 жылғы 10 қаңтардағы № 1414306247509 және № 2014-BSGP/S-004 "Бейнеу-Шымкент газ құбыры" ЖШС-мен жасалған шартқа қатысты дебиторлық берешек 2014 жылғы 10 қаңтардағы № 10105001900127346669 қайта сақтандыру шарты бойынша кепілге қойылады. Басып шығарылған күні: 19.08.2015 ж. 11:00

26.08.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі" ММ-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 26.08.2015ж. 10:15

27.08.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Файн Отель Туризм Ишлетмеджилик» АҚ Астана қаласындағы филиалымен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 27.08.2015 ж. 10:15
 

Шілде 2015

01.07.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Ш.Т.Альжановамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 01.07.2015 ж. 17:30

03.07.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Ж.Х.Сыдыковамен, Б.М.Аукеновпен, А.Б.Байзаковпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 03.07.2015ж. 18:15

07.07.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Dos Support» ЖШС- мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
Басып шығарылған күні: 08.07.2015 ж.10:15

07.07.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Фэлкон Ойл энд Гэс ЛТД» ЖШС -мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
Басып шығарылған күні: 08.07.2015 ж.10:15

08.07.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Богатырь-Комир" ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
Басып шығарылған күні: 08.07.2015 ж. 17:45

17.07.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Т.Х.Байгамытовамен, А.Х.Байгамытовпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 17.07.2015 ж.15.00

20.07.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі "Қорғас" Шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы" АҚ-мен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 21.07.2015 ж. 10:15

22.07.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Т.К.Альжановпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 22.07.2015 ж.16:15

28.07.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Б.К.Сарбашевпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 28.07.2015 ж.15:00

29.07.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Н.Т.Шакеновамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 29.07.2015ж. 15:00

31.07.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «ХПП "ТНС-Экспорт" ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 31.07.2015ж. 10:00
 

Маусым 2015

02.06.2015 ж.
"НСК" АҚ Директорлар Кеңесі "Казкоммерц-Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 03.06.2015ж. 10:15

05.06.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі М.К.Назаралиевпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 05.06.2015ж. 12:00

05.06.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Т.К.Альжановпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 05.06.2015 ж.17:50

05.06.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі А.Б.Аукеновпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 05.06.2015 ж.17:52

09.06.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Talas Investment Company» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 10.06.2015 ж.10:00

09.06.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «JTI Kazakhstan» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 10.06.2015ж. 10:30

09.06.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі А.Б.Байгабуловамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 10.06.2015ж. 11:30

10.06.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Т.Г.Тулешовамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 10.06.2015ж. 17:30

18.06.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі "Бейнеу-Шымкент" газ құбыры" ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 19.06.2015 ж.10:30

19.06.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Е.М.Тулешовамен, Т.К.Альжановпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 19.06.2015 ж. 17:40

19.06.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Sea Star International» ЖШС-мен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады.
Басып шығарылған күні: 22.06.2015ж. 10:00

22.06.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Богатырь-Комир" ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 22.06.2015ж. 16:30

22.06.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «СП СКЗ Казатомпром» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 23.06.2015ж. 10:15

24.06.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Жол жөндеуші компания» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 25.06.2015ж. 10:00

26.06.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «ҚазмұнайГаз-Бұрғылау сервистік бұрғылау қызметтерін көрсету" ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 22.06.2015 ж.16:15

29.06.2015 ж.
«Мұнай сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі  —Қоғам) акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелері туралы хаттама. Басып шығарылған күні: 30.06.2015 ж.17:15

Мамыр 2015

04.05.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Доссор-Сервиси» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 04.05.2015ж. сағ.18:00

05.05.2015 ж.
"НСК" АҚ Директорлар Кеңесі "Казкоммерц-Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 05.05.2015 ж. 17:55

05.05.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Аукенов Айдар Болатовичпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 06.05.2015 ж. 14:51

11.05.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «AGIG» ЖШС-мен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 12.05.2015ж. сағ.18:00

12.05.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Sea Star International» ЖШС-мен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 12.05.2015ж. 18:01

15.05.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Компания РС Retail» ЖШС-мен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 15.05.2015 ж.17:15

22.05.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «KKS-SICIM» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 25.05.2015ж. 10:00

25.05.2015 ж.
"НСК" АҚ Директорлар Кеңесі "Grandes" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 26.05.2015 ж. 10:30

25.05.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі С.С.Тулешовпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 26.05.2015 ж.17:15
 

Сәуір 2015

3.04.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Е.М.Тулешовамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 03.04.2015 ж. 17:52

06.04.2015ж.
"НСК" АҚ Директорлар Кеңесі "Grandes" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні 06.04.2015ж. 17:45

08.04.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі А.Х.Байгамытовпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 08.04.2015ж. 17:50

09.04.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Аукенов Айдар Болатовичпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 09.04.2015ж. 17:53

13.04.2015 ж.
"НСК" АҚ Директорлар кеңесі «Сейф Ломбард» ЖШС-мен, ҚТЖ ҰК «Көліктегі технологиялар орталығы» АҚ-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 13.04.2015 ж. 17:15

21.04.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Sea Star International» ЖШС-мен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 21.04.2015ж. 17:00

22.04.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Б.М.Аукеновпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 22.04.2015ж. 18:02


22.04.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Прима Дистрибьюшин» ЖШС-мен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 23.04.2015ж. 10:20

23.04.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі А.А.Ермековпен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні 23.04.2015ж. 17:45

23.04.2015 ж.
"НСК" АҚ Директорлар Кеңесі "Grandes" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 23.04.2015 ж. 17:50

30.04.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі И.В.Ибрагимовамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 30.04.2015ж. 17:50

Наурыз 2015

04.03.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Ш.Т.Альжановамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Т. Басып шығарылған күні: 04.03.2015ж. 17:55

06.03.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Ш.Т.Альжановамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Т. Басып шығарылған күні: 06.03.2015 ж. 17:57

11.03.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі А.Б.Аукеновпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 11.03.2015ж. 17:50

13.03.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Т.К.Альжановпен, А.Б.Аукеновпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 13.03.2015 ж.17:50

16.03.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі "Butterfly" бутик путешествий» ЖШС-мен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 16.03.2015ж. 17:51

16.03.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «СП СКЗ Казатомпром» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 16.03.2015ж. 17:55

16.03.2015 ж.
"НСК" АҚ Директорлар кеңесі Астана қаласындағы «Сембол улусларарасы ятырым тарым пейзаж иншаат туризм санайи ве тиджарет аноним ширкети» АҚ-мен, «Богатырь Комир» ЖШС-мен, «Олжа» АҚ-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні 17.06.2015ж. 10:15

18.03.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Аукенов Болат Майжановичпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 18.03.2015 ж. 17:59

24.03.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі М.К.Альжановпен, А.Б.Аукеновпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 24.03.2015 ж. 17:50

Ақпан 2015

02.02.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі А.Х.Айнабековамен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 02.02.2015 ж.17:50

03.02.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Ж.К.Альжановпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 03.02.2015 ж.17:53

04.02.2015ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Аукенов Болат Майжановичпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 04.02.2015ж. 17:54

06.02.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Ж.К.Альжановпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 06.02.2015ж. 17:50

16.02.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі "Транстелеком" АҚ-мен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 16.02.2015ж. 17:58

18.02.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Т.Х.Байгамытовамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 18.02.2015ж. 17:50

23.02.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі "Butterfly" бутик путешествий» ЖШС-мен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 23.02.2015 ж.17:57

Қаңтар 2015

05.01.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі М.К.Назаралиевпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні 05.01.2015ж. 15:00

05.01.2015 ж.
"НСК" АҚ Директорлар Кеңесі "Казкоммерц-Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні 05.01.2015ж. 17:45

05.01.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «AVENCOM» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 05.01.2015ж. 17:50

05.01.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Л.Х.Байгамытовамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 05.01.2015ж. 17:55

06.01.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Н.Х.Байгамытовамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 06.01.2015 ж. 17:52

12.01.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Б.К.Альжановамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 12.01.2015 ж. 17:50

14.01.2015 ж.
"НСК" АҚ Директорлар Кеңесі "Казкоммерц-Life" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні 14.01.2015ж. 17:45

21.01.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Қазақтүрікмұнай» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 21.01.2015ж. 17:56

26.01.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Е.М.Тулешовамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 26.01.2015 ж.17:55

26.01.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі "КАЗГЕРМУНАЙ" БК" ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 26.01.2015 ж. 17:57

27.01.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі А.Б.Аукеновпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 27.01.2015 ж. 17:50

29.01.2015 ж.
"НСК" АҚ Директорлар Кеңесі "Grandes" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 29.01.2015ж. 17:45

29.01.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі С.С.Тулешовпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 29.01.2015 ж. 17:59

30.01.2015 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Ж.К.Альжановпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 30.01.2015 ж. 17:50

Желтоқсан 2014

05.12 2014 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Б.С.Жамалиевпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 05.12.2014 ж. 17:52

12.12.2014ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «БИЮИ Казахстан Лимитед» ҚР-дағы филиалымен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні 12.12.2014ж. 17:45

22.12.2014 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Т.К.Альжановпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 22.12.2014 ж. 17:50

22.12.2014 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі «Haзарбаев Университет» автономды білім беру ұйымымен ірі мәміле жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 22.12.2014ж. 17:55

25.12.2014 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Қарақұдық Мұнай» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 25.12.2014 ж. 17:55

26.12.2014 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Н.Х.Байгамытовамен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 26.12.2014ж. 17:53

26.12.2014 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «Жайықмұнай» ЖШС-мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 26.12.2014ж. 17:56

30.12.2014 ж.
«НСК» АҚ Директорлар кеңесі жасалуына мүдделі Ж.К.Альжановпен мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 30.12.2014 ж. 17:50

30.12.2014 ж.
«НСК» АҚ Директорлар Кеңесі «KTZ Express» АҚ -мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Басып шығарылған күні: 30.12.2014ж.17:55